Obecné pravidlá

Úmyselné využívanie pravidiel so zlým úmyslom je zakázané.

Ku každému hráčovi serveru sa má pristupovať s rešpektom.

Je zakázané používať príkaz /tpa na zabíjanie hráčov či okrádanie alebo grief.

Využívanie chýb/bugov na našom serveri sa berie ako porušenie pravidiel.

Každý hráč má právo hrať na našom serveri.

Prosíme aby hráči sa snažili písať gramaticky správne.

Na serveri je povolené písať Českým, Slovenským a Anglickým jazykom.

Je zakázané využívať neznalosť ekonomiky u nových hráčov serveru.

Rasistický, diskriminačný, urážlivý, pornografický alebo nelegálny obsah je zakázaný.

Reklama tretích strán je zakázaná. To platí výlučne pre iné servery Minecraft. Alebo iné návrhy herných či hlasových serverov.

Úmyselné klamanie členom Admin Teamu je zakázané.

Vyhrážanie alebo vykonávanie technických útokov na naše služby je zakázané.

Je potrebné aby každý hráč dodržoval pokyny Admin teamu

Je prísne zakázané obchodovať alebo ponúkať obchod za reálne peniaze a nie za hernú menu.

Survival pravidlá

Hráč musí zaistiť, aby jeho nick a skin neporušovali platné zákony.

Podvody a krádeže či grief sú zakázané.

Itemy, ktoré hráč stratí pri bugu alebo inej chybe serveru budú vrátené.

Platia všeobecné podmienky spoločnosti Mojang.

Každý hráč je povinný nahlásiť objavený bug alebo chybu serveru.

Darovať itemy či peniaze hráčom je zakázané.

Je povolených 5 Spawnerov na 1 chunk.

Hráč môže mať v 1 reske maximálne 10 automatických fariem.

Pravidlá stavieb

Každý redstone obvod musi byť optimalizovaný pre serverový výkon.

Admin team je oprávnený požadovať úpravy stavieb, ak porušujú pravidlá serveru.

Budovanie nevhodných stavieb je prísne zakázané.

Pravidlá chatu

Návrhy na predaj aj žiadosti o kúpu určitých itemov musia byť umiestnené v súkromných správach.

Konkrétne jednanie, napríklad o kúpnej cene, sa majú vykonávať pomocou /msg alebo /r.

Je zakázané odosielanie odkazov.

Verejne šíriť súkromné informácie hráča je zakázané.

Je zakázané žiadať o predmety, hodnosti apod.

Všetky formy vydierania sú zakázané.

Vaše vyhlásenie v chate nesmie porušovať príslušné zákony.

Pravidlá discordu

Opakované pripájanie a odpájanie z kanálov je zakázané.

Je zakázané pingovať hráčov, ak s tým nesúhlasí.

Opakované pingovanie hráčov sa berie ako spam.

Je zakázané používať zariadenia alebo aplikácie na úpravu hlasu.

Je zakázané zaznamenávať hovory v kanáloch.

Uživatelské meno by sa malo zhodovať s nickom na serveri Minecraft.

Príspevky v textových kanáloch musia byť súčasťou tématu.

Spamovanie sa berie ako porušenie pravidiel.

Kategória "Podpora" je určená na nábory alebo pri potrebe podpory od Admin teamu. Táto kategória neslúži na pokec!

Uživatelský účet

Spamovanie pripojenia a odpojenia je zakázané.

Je zakázané využívať modifikované klienty, hacky, cheaty a produkty tretích strán.

Každý hráč má právo na 1 účet.

Každý hráč je zodpovedný za svoj uživatelský účet a za akcie využité pri jeho pouzívaní.

Admin team

Členovia Admin teamu majú právo na dočasné či trvalé zabanovanie hráča, ak by došlo k porušeniu pravidiel.

Admin team má právo na vlastné rozhodnutie pri udelovaní trestu.

Sťažnosti na danom rozhodnutí člena je možné podávať u vyššej pozícií Admin teamu.

Rozhodnutie najvyššej pozície Admin teamu je konečné.

Člen by mal najprv uvažovať pred udelením trestu.

Admin team - ukončenie členstva

Členstvo môže byť kedykoľvek ukončené pri informovaní najvyššej pozície Admin teamu. Po informovaní bude užívateľovi zmazaná pozícia na serveri.

Vedenie serveru má právo ukončiť členstvo aj proti vašej vôli.

Po ukončení členstva je vedenie serveru oprávnené, ale není povinné smazať obsah užívatela.

Používanie naších služieb

Pri pripojení súhlasíte s ochranou osobných údajov užívateľa. Osobné informácie užívateľa sú uložené, po prípade šifrované v serverovej databáze.

Osobné údaje poskytnuté dobrovolne budú uložené. Sú odstránené, keď je uživatelský účet odstránený.

Vaša IP adresa sa uloží, keď sa pripojíte k našej službe.

UUID vášho účtu Minecraft sa uloží pri pripojení k nášmu serveru Minecraft.

Vaše dáta, ktoré sú potrebné pre správnu prevádzku, budú uložené na dobu neurčitú.

Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť alebo aktualizovať našu službu bez udania dôvodov a upozornenia.

Zmeny pravidiel oznamuje vedenie serveru a musia byť prijaté užívateľom. Pokiaľ užívateľ zmeny neprijal, vedenie môže jeho členstvo ukončiť.

Hráč serveru je povinný poznať pravidlá serveru a v prípade zmien si ich znovu prečítať.

Vyhradzujeme si právo potrestať správanie, ktoré priamo neporušuje pravidlá.

Vyhradzujeme si právo podniknúť právne kroky proti užívateľom v prípade (závažného) porušenia zákonov SR/ČR

Vedenie je oprávnené ukončiť službu alebo jej časti s dennou výpovednou lehotou.

Používanim našej služby automaticky súhlasite s vyššie uvedenými pravidlami.

s

s